مجوعه یادداشت ها

شنبه 1 آذر 1393

صوت درس فقه و اصول حضرت آیت الله موسوی جزایری

پنج‌شنبه 29 آبان 1393

متن مصحح درس فقه مهر و آبان و آذر ماه سال 93

سه‌شنبه 27 آبان 1393

متون اولیه درس فقه حضرت آیت الله موسوی جزایری